โรงเรียนเซนต์แมรี่  จ.สมุทรปราการ

เลขที่  485    ถ.พระยาพายัพพิริยะกิจ    ต.ตลาด    อ.พระประแดง    จ.สมุทรปราการ    10130

โทรศัพท์. 0-2818-4270 , 0-2818-4271   โทรสาร. 0-2818-4559

Email : contactschool.sm@gmail.com

Visitors: 102,868